Aq1mfrwv0xvy6aw2ggyj

​Var finns barnets bästa när det kommer till nybildning av familjer

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 14:50 CEST

Utgångspunkten i svensk lagstiftning tillika samtliga rekommendationer inom familjerätt utmynnar alla i samma sak, barnets bästa. I socialtjänstens utredningar, i samarbetssamtal hos familjerätten och i vårdnadstvister i tingsrätter är det ledstjärnan som alltid ska styra. Barnets bästa stadgas genomgående i föräldrabalkens lagtext – men vem ser till barnets bästa när separerade föräldrar tvingar

Ju4r9mxiumgnbaw1tk7z

Tolvårsregeln gällande boende och umgänge är död

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 11:18 CET

En mycket vanlig uppfattning bland klienter är att från det att barnet har fyllt tolv år så får barnet en särställning inom svensk rätt där deras ord är lag i frågor om boende och umgänge. Men var står det egentligen i lagen om denna tolvårsregel och hur ser rättspraxis ut.

Onggl1l25qvw4k4zqgr7

​Sverige halkar efter i hanteringen av vårdnadstvister med internationella inslag

Nyheter   •   Dec 06, 2015 21:00 CET

​Sverige halkar efter i hanteringen av vårdnadstvister med internationella inslag I en allt mer internationell värld där människor reser mer, arbetar utanför landets gränser och där relationer över gränserna blivit vanligare blir det tydligt att Sverige halkat efter när det gäller att hantera tvister med parter från olika länder, språk och kulturer.

Xh11x10gkyxaozlx2v8e

​Intressekonflikten mellan en våldssituation och en vårdnadstvist gällande kontaktrestriktioner del 2

Nyheter   •   Okt 12, 2015 18:25 CEST

​Intressekonflikten mellan en våldssituation och en vårdnadstvist gällande kontaktrestriktioner del 2 Föregående vecka väcktes frågor om intressekonflikten mellan en våldssituation och hanteringen av denna kontra en vårdnadstvist. Det togs även upp frågan om de fall där skyddade boenden och kvinnojourer används som taktiska redskap i vårdnadstvister. Går det att förhindra att dessa typer av

H0ycdzt8w43iqniz9cx4

Intressekonflikten mellan en våldssituation och en vårdnadstvist gällande kontaktrestriktioner del 1

Nyheter   •   Okt 04, 2015 20:11 CEST

I flera vårdnads-boende- och umgängestvister är de omständigheter som ligger till grund för parternas konflikt allvarliga. Inte sällan har det förekommit såväl fysiskt som psykiskt våld under parternas relation eller i samband med separationen. Det är heller inte ovanligt att kvinnan i samband med separationen sökt sig till skyddat boende tillsammans med barnen. Vid polisanmälan får

Njhqsafzws10ejmn5osf

​Kan man tvinga någon till umgänge med sitt barn? Juristpunkten

Nyheter   •   Sep 02, 2015 17:04 CEST

​Kan man tvinga någon till umgänge med sitt barn? Jag har tidigare tagit upp frågor kring passivitet och hur en passiv part kan bli av med vårdnaden om det handlar om en långvarig passivitet. Nu pratar vi om en passivitet där det går att dra paralleller mellan passivitet och direkt skada för barnet under en längre tid. Jag har pratat om hur denna passivitet att ta ansvar som vårdnadshavare

Ohoqkmn9gn3tgxp7hhyn

​Tappa inte huvudet i sommar

Nyheter   •   Jul 19, 2015 23:38 CEST

​Tappa inte huvudet i sommar På midsommarafton och nyårsafton skapas flest barn än några andra dagar i Sverige och denna trend fortsätter sedan under sommarsemestern över lag. Men ett barn är inte det som kommer att lappa ihop ett trasigt förhållande, en sommarkatt som är en mysig tanke i nuet eller en trevlig avslutning på en allt för blöt kväll som gått fel. Ett barn är ett livslångt ansvar

Itdiwvnege8vzoc2jc6c

​Umgängessabotage ledde till ensam vårdnad för den andre parten

Nyheter   •   Jun 18, 2015 10:44 CEST

​Umgängessabotage ledde till ensam vårdnad för den andre parten I mitt jobb ser jag ibland att vårdnadshavare utövar någon slags dold makt över vissa umgängesföräldrar. Att förlora vårdnaden är för de flesta ett bevis på att personen har varit kriminell, missbrukat, varit passiv eller utövat olika typer av sabotage. Men ibland kan personen i sig vara lämplig, det är bara samarbetet och kom

Aza32ncsxevg333skrml

​Stora skillnader i socialtjänstens opartiskhet vid vårdnadsutredningar

Nyheter   •   Jun 18, 2015 10:18 CEST

​Stora skillnader i socialtjänstens opartiskhet vid vårdnadsutredningar Jag har ibland klienter som går in i en process med en inställning att de har bättre respektive sämre chanser beroende på vilket kön de tillhör. Jag brukar förkasta detta omgående då såväl socialtjänsten som tingsrätten har en långtgående utredningsskyldighet och ska beakta barnets bästa. Generellt sätt så har jag under mina

Fbfc5wwrlak2q3aivsy0

7 viktiga moment vid fastighetsköp – Dolda fel

Nyheter   •   Jun 17, 2015 15:36 CEST

En fastighetsaffär är ofta en stor investering med betydande ekonomiska värden på spel och en av de största affärer många gör i sitt liv. Det är mycket man bör tänka på för att fastighetsköpet inte skall sluta med mer bekymmer än vad man räknat med, det är därför viktigt att veta vad som gäller innan man köper sitt drömhus. De regler som tillämpas vid fastighetsköp återfinns i jordabalkens 4 kap

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • info@juristpunkten.se
  • 0722-690437

Om Juristpunkten

Kräver situationen speciell handlingskraft och kompetens -Ring Juristpunkten 0200-58 58 00

Familjejuridik med barnet i fokus
Juristpunkten är en specialiserad familjerättslig juristbyrå med stor processerfarenhet inom frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, LVU och bostadsjuridik.

Nära dig med kontor i hela Sverige
Vi finns tillgängliga i hela landet och vi har flera lokala kontor i Sverige för att kunna träffa och erbjuda dig erfaren kvalificerad hjälp i närheten av där du bor. Att vara nära innebär att du snabbare kan få kontakt samt att det går att hålla nere kostnaderna och ändå få kvalificerad hjälp. Att vi jobbar rikstäckande gör även att vi har en unik erfarenhet av processföring i dessa frågor.

Enkel och trygg juridisk hjälp
Vi hjälper till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd vid en eventuell tvist och en inledande rådgivningskontakt med Juristpunkten är alltid kostnadsfritt.